02.02.2021

Aftale mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har indgået en aftale med Holbæk Kommune om samarbejde om kunstneriske grundkurser målrettet unge.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har indgået en aftale med Holbæk Kommune om samarbejde om kunstneriske grundkurser målrettet unge.

Med aftalen ønsker begge parter at styrke og forankre attraktive kunstneriske udviklings- og talentmiljøer for unge mellem 15-25 i region Midt- og Vestsjælland.

Se mere om de kunstneriske grundkurser.