Teaterrefusion

OBS: Fra 1. januar 2020 er der kun refusion ved køb af hele forestillinger. Der ydes således ikke længere refusion ved køb af enkeltbilletter.

Refusion af kommunernes udgifter til børneteater og opsøgende teater

Udbetalingen af Statens refusion på 50 % af kommunernes udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt, varetages i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i henhold til Kulturaftalen af kulturregionen.

De 6 kommuner indsender senest 1. maj en opgørelse over deres refusionsberettigede udgifter i de foregående kalenderår til kulturregionens sekretariat. Der kan kun indsendes en opgørelse for hver kommune.

Udbetaling af refusion sker efter Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Kulturregion Midt- og Vestsjællands særordning vedr. teaterrefusion

Særordningen vedrører alle, der ikke er ”en kommunal institution og skole” og gælder i kommunerne: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Det kan fx være: Private daginstitutioner, friskoler, efterskoler, højskoler. uddannelsesinstitutioner, foreninger, virksomheder, bestyrelser, faglige organisationer, menighedsråd eller lignende.

Efter ansøgning kan arrangører i denne kategori få 50 % refusion af forestillingsprisen ekskl. moms og fratrukket evt. billetindtægt.

Ordningen gælder forestillinger inden for opsøgende professionelt børne- og familieteater og voksenteater, der er refusionsgodkendt af Kunststyrelsen.

Oplysninger om, hvorvidt en konkret forestilling er godkendt til refusion findes på scenekunstportalen scenen.dk.

Refusionen gælder kun selve forestillingen og ikke det, der måtte være med i arrangementet derudover fx mad og drikke.

Mere information om Kulturregionens særordning på 59 66 64 09.

Hent ansøgningsskema til teaterrefusion

Her kan du downloade vores ansøgningsskema
Refusionsskema Til Teaterrefusion Særordning