Museumsmagasin

Fælles museumsmagasin

Museerne, kommunerne og staten har en fælles interesse og udfordring i at søge en tidssvarende magasinløsning realiseret.

I fællesskab har museerne i Kulturregion Midt og Vestsjælland derfor taget initiativ til at skabe grundlag for en varig løsning i form af etablering af fælles museumsmagasin, som skal etableres og drives af den selvejende institution Fælles Museumsmagasiner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Der er tale om et intensivt samarbejdsprojekt mellem museerne i regionen, der har til formål at sikre, at områdets kulturarv i form af museernes samlinger opbevares på en tidssvarende og betryggende måde.

Gennem driften af de fælles museumsmagasiner er det samtidig et mål at fremme opbygningen af en fælles registreringspraksis, og en fælles indsamlingspolitik blandt museerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Det er forudsat, at de tilknyttede museer skal finansiere driften via lejebetaling for den plads, museerne vil optage i magasinet, inklusiv fællesudgifter. Projektet udvikles nærmere i 2007-2008 i et samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

Målet med projektet er at etablere fælles museumsmagasin for museerne i Kulturregion og Vestsjælland

Yderligere oplysninger

Eva Ormstrup
evobe@odsherred.dk
59 66 64 05