KulturLINK Femern Bælt
Femern Bælt

Projektet KulturLINK Femern Bælt har som mål at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen. Gennem fælles kulturelle aktiviteter og projekter skal en regional identitet vokse frem og mentale barrierer brydes ned.

Det 3-årige Interreg-projekt KulturLINK Femern Bælt har til formål at bringe menneskene i Femern Bælt tættere sammen, og dermed at skabe et fælles kulturelt rum frem mod etableringen af en fast forbindelse i 2020.

Læs mere på KulturLINKs hjemmeside.

Microprojektpuljen

Fristerne er Mandag den 12. september 2013 kl. 12.00 og Mandag den  3. februar 2014 kl. 12.00.


Ansøgningsskema, Vejledning og Nyhedsbreve kan hentes i den gule boks øverst på siden