Kultur som udviklingsdynamo

Kulturregion Midt- og Vestsjælland ønsker at se kulturlivets udvikling og potentialer i sammenhæng og dialog med andre sektorområder. 

Fem tværgående udviklingstemaer er omdrejningspunktet for en strategi og handleplan, der sætter fokus på  kulturen som udviklingsdynamo med henblik på at opfylde visionen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland om, at kommuneområdet udvikles til et attraktivt område for bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Projektet sættes i gang og styres af Kulturregion Midt- og Vestsjællands Udviklingsråd med repræsentation fra turistsektoren, erhvervssektoren samt kultursektoren.

De tværgående temaer er:

  • Kultur og erhverv
  • Tiltrækning, konsolidering og udvikling af attraktioner
  • Kultur for børn og unge
  • Udvikling af samarbejde med andre regioner
  • Internationalt samarbejde

Målet med projektet er:

  • at det kulturelle perspektiv indtænkes som en dynamisk faktor i alle sektorer
  • at der dannes nye partnerskaber i Kulturregion Midt og Vestsjælland på tværs - mellem kulturinstitutioner/kulturaktører, erhvervsliv og turisme
  • at udviklingsarbejdets strategi, handleplan og konkrete projekter vil føre til, at kulturen får en central rolle i områdets generelle og specifikke udvikling

Yderligere oplysninger
Centerchef
Eva Ormstrup,
Odsherred Kommune
evobe@odsherred.dk