Forfatterskolen for unge & FGK
Plakat for forfatterskolen for unge

En status på projektet i marts 2021

Forfatterskoler for 12-18-årige

Vi har etableret to nye forfatterskoler for unge, dels i Lejre på stationsbiblioteket, dels i Sorø, hvor undervisningen foregår på Sorø Akademi. Begge forfatterskoler oplever stor tilslutning.

Derudover har Holbæk besluttet at fortsætte, selvom de trådte ud af kulturregionen.

Dvs. at vi i dag har syv forfatterskoler: Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Sorø, Lejre og Holbæk. Der er 48 timers undervisning på et år. Alle steder undervises de unge af professionelle forfattere. Det er: Charlotte Weitze, Malene Kirkegaard, Vibeke Bækkelund Lassen, Palle Schmidt, Bodil El Jørgensen, Dorthe de Neergaard, Caroline Ørsum, Helle Ankerstjerne og Birgitte Bregnedal.

FGK for 16-22-årige

Talentholdet FGK har 12 elever, så holdet er fyldt op. Fem elever stopper til sommer, og der er optag for nye. Desværre oplever vi, at det er svært at få kvalificerede ansøgninger fra vores egen region. Pt. kommer seks elever fra Midt- og Vestsjælland, mens de resterende er fra København, Bornholm, Sønderjylland og Odense.

I samarbejde med Vallekilde Højskole og Odsherreds Gymnasium vil vi næste skoleår starte et mini-FGK hold på Odsherreds Gymnasium og har lignende samarbejder i støbeskeen med andre gymnasier. Odsherreds gymnasium har et oprigtigt ønske om på sigt at blive ”hjemsted” for FGK sammen med Vallekilde Højskole.

Der er fire basiscamps i skolernes ferier plus ekstracamps i weekender. Fælles camp med BGK/dramacollege er sket to gange i indeværende år (se herunder). Derudover har vi indført fast digital undervisning mellem campsene gennem portalen Forfatterhouse (Plotværkstedet).

Underviserne er Dy Plambeck, Kamilla Löfström og Martin Glaz Serup. Martin stopper dog nu, og vil blive erstattet af Simon Fruelund, der også underviser på Vallekilde Højskole.

Undervisning i coronatiden

Slagelses forfatterskole har ikke kunnet komme i gang i 20-21 pga. coronatiden. Forfatterskolen ligger på ungdomsskolen i Slagelse, og herfra kører man ikke online. Som plaster på såret får Slagelse sin egen sommercamp. Det bliver i uge 26 på biblioteket. (Forfatterskolens store sommercamp ligger i uge 30).

De seks andre forfatterskoler har undervist online. Der har været et ganske lille frafald. Underviserne oplever, at de unge har trængt til at opleve noget – også selvom det var online – og derfor har mødedeltagelsen været god. Underviserne har desuden været opfindsomme for at holde humøret oppe som f.eks. at cykle ud til eleverne med chokolade eller ringe til hver enkelt og høre, hvordan det går.

FGK har nu måttet udskyde og aflyse fire konkrete camps siden påsken 2020. Hver gang har vi erstattet det med onlineundervisning eller udendørsbegivenheder og flyttet nogle af campsene til senere tidspunkter. Det er bestemt ikke optimalt, for det nuværende hold kender ikke hinanden så godt, og det er en forudsætning for at føle sig tryg. Optagelse af nye elever til FGK vil også blive udskudt en måned, da der ikke er ansøgere nok pt.

Sommerferiecampen i 2020 (for både forfatterskolen og FGK) skulle have foregået på Vallekilde Højskole, men da højskolen ikke måtte modtage gæster udefra, blev det aflyst. Vi flyttede det til en mindre feriekoloni på Skamlebæk Strand og her deltog 35 unge.

Litt Talk festivalen 2021 på Vallekilde er flyttet fra februar til september.

Samarbejde med Holbæk Talentkommune

Forfatterskolen for unge og FGK er trådt ind i et tæt samarbejde med Talent Holbæk. Unge fra Kulturregionen har adgang til BGK, dramacollege og præ-MGK i Holbæk, mens Holbæks unge har adgang til Forfatterskolens talenthold FGK.

Det tætte samarbejde har affødt gode tværæstetiske workshops:

  • Marts 2020: BGK og FGK har fælles weekendworkshop på Holbæk Kunsthøjskole med kunstner Anders Bonnesen og litterat Kamilla Löfström.
  • November 2020: Dramacollege, BGK og FGK har fælles udendørs workshop på Elværket i Holbæk med kunstnergruppen Von Trapp.
  • Talentaftener: FGK har deltaget i to talentaftener på Elværket i Holbæk.
  • Talenttræffet GLOW: Oktober 21 i Holbæk. Her deltager FGK i både planlægning og afvikling.

Talentnetværket

Forfatterskolens leder sidder i Talentnetværkets Advicery Board og har påtaget sig opgaven med at samle et netværk af FGK-skoler og skriveskoler for børn og unge i Danmark. Dette arbejde er dog blevet betragteligt forsinket af coronaen, men et indledende møde er holdt, og til efteråret skal det første netværksmøde finde sted.

Fødekæden og åben skole

At udvide fødekæden har været et af målene for udviklingen af talentmiljøet. Forfatterskolen og FGK har derfor indgået i et samarbejde med Børnenes Kulturregion, bestyret af Lejre Kommune.

Fra skoleåret 21-22 vil der i alle seks kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland blive udbudt forfatterskoleværksteder i samtlige 110 5. klasser. Det er undervisere fra Forfatterskolen for unge, der kommer ud i skolerne. Forfatterskolen bidrager til noget af økonomien, men hoveddelen kommer fra Børnenes kulturregions egne midler.

Økonomi

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har besluttet, at Forfatterskolen for unge og FGK er en del af kulturaftalen om litteratursatsningen i Midt- og Vestsjælland og har på den måde sikret forfatterskolens fortsatte eksistens de kommende fire år.

Ny hjemmeside

Forfatterskolen for unge og FGK har fået ny hjemmeside. Se www.forfatterskolenforunge.com

Priser

Forfatterskolens leder, Anne-Marie Donslund, modtog i 2019 Blixenprisen, Klods Hans Prisen og Poul Johansens Kulturpris for arbejdet med litteraturformidling, heriblandt forfatterskolen, og var i 2020 nomineret til Odsherred Kommunes Kulturpris. (Juhu!)

Kontakt

Anne-Marie Donslund, anmdo@odsherred.dk, 61 15 36 76.