FLUKS - Festival for Ung kunst

Er du mellem 15 og 20 år, og interesserer du dig for teater, musik, litteratur, dans, billedkunst, skulptur, design eller andre kreative fag?

FLUKS 2012

Første Fluks festival 10.-15. juli 2012 havde 61 deltagere fra hele kulturregionen. Lejrpladsen var ved Sorø Sø, hvor deltagerne overnattede, spiste, havde fællesaktiviteter og hyggede sig. Om dagen deltog de i følgende workshops:

  • Rødder og Musik (dels på musikskolen i Sorø, dels på festivalpladsen)
  • Konkret Komposition (musikskolen i Asnæs)
  • Creative Writing (foregik på Aksen, bibliotek og kulturhus i Asnæs samt på musikskolen i Asnæs)
  • FLUKS city (på festivalpladsen i Sorø)
  • Livetegning og speeddrawing (Kongegården og biblioteket i Korsør)
  • Flukspressen (festivalpladsen og on the road)

Workshopsene blev varetaget af professionelle kunstnere og sluttede med optræden på Vig Festival, Holbæk Bibliotek, Ringsted Outlet, Sorø Kunstmuseum, Kongegården i Korsør og på festivalpladsen i Sorø.

FLUKS 2012-2013

Kulturregionen havde bevilget støtte til, at Fluks fortsætter i 2013. En gruppe af deltagerne fra 2012 var med til at planlægge festivalens indhold. Læs midtvejsevalueringen ved at hente den i den gule boks foroven.

Resultaterne blev efterfølgende formidlet gennem koncerter, udstillinger og events hvor de unge præsenterede deres arbejde i professionelle rammer.

I 2012 deltog 61 unge i festivalen.

I 2013 var antallet over 100.

FLUKS 2014

Der er ingen Fluksfestival i 2014.