Da Danmark blev til

”Da Danmark blev til - fra Vikingekonger til Valdemarer" er et kulturhistorisk projekt med fokus på: fra viden til oplevelse. Det bærende budskab er at samle og fortælle den unikke historie om vikingetiden og middelalderen som de otte kommuner i Kulturregionen til sammen repræsenterer. (Foto: Gunni Grahn)

Der opbygges et fælles sekretariat, der arbejder med den Kulturhistoriske vidensgenerering, formidling, koordinering og markedsføring i national såvel som internationalt perspektiv. Projektet indgår i samarbejde med alle relevante aktører på området.

 • vil synliggøre og styrke tilgængeligheden af den rige kulturhistoriske periode (ca.750 – 1250) der knytter sig til kulturregionens geografiske område
 • sætter kulturregion Midt- og Vestsjælland på verdenskortet
 • sikrer børn og unge i regionen tilgang til den rige kulturarv og den unikke historie som området besidder
 • styrker et varigt samarbejde mellem kulturregionens mange kulturinstitutioner, erhvervslivet og turistorganisationerne
 • sikrer en udvikling af den unikke kompetence som findes i kulturregionen
 • formidler historien til nye målgrupper på nye måder

Alle 8 kommuner i Kulturregionen Midt- og Vestsjælland bidrager med deres del af den samlede historie.

Der er således opbakning til projektet fra alle større Kulturhistoriske institutioner i Kulturregionen:

Historiens Hus, Maritimt Forsøgscenter, Trelleborg, Sydvestsjællandsmuseum, Kalundborg Museum, Odsherred Teater, Holbæk Museum, Odsherred Kulturhistorisk Museum, Ulvsborg Historisk Værksted, Skjoldungelandet, Vikingeskibsmuseet, Sagnlandet, Roskilde Museum, Foreningen Fortællinger i Lejre, Naturcenter Fugledegård og en række lokalarkiver

Endvidere bakker følgende organisationer op:

Skoletjenesten Sjælland, Østdansk Turisme, Udviklingshuset Sjælland, Golden Days.

Der blev afholdt konference på Ledreborg Slot den 24. oktober 2012.

Da Danmark blev til - fra vikingekonger til valdemarer 

er et 4-årige projekt (2011-2014) med fokus på vikingetid og middelalder.

Da Danmark blev til vil øge kendskabet til Sjælland, og særligt Kulturregion Midt- og Vestsjællands unikke kulturhistorie – lokalt, nationalt og internationalt.

Da Danmark blev til nytænker og afprøver samarbejdsformer mellem forskellige kulturelle aktører.

Projektet skaber forbindelse mellem kulturturisme, oplevelsesøkonomi, skoleområdet og kulturformidling igennem de fire indsatsområder:

 • Netværk
 • Undervisning
 • Oplevelser
 • Forskning

Disse områder er vigtige for at synliggøre og videreudvikle områdets potentiale som et indholdsrigt og spændende kulturhistorisk kapitel i Danmarkshistorien.

 • I 2012 gennemførtes kick-off konferencen: ”Vikingerne - værdikæde og vækst”
 • I 2013 ”Togtet”, hvor en flåde af vikinge- og middelalderskibe besøgte havnebyer i Kulturregionen, hvor der var arrangementer i samarbejde med lokale kræfter.

Læs mere på projektets hjemmeside: Da Danmark blev til.