Billedkunstrådet
Billedkunst

Billedkunstråd i Kulturregion Midt – og Vestsjælland

Det Regionale Billedkunstråd er Kulturregion Midt- og Vestsjællands rådgiver i billedkunstneriske spørgsmål, herunder om udsmykning, kunststøtte og indkøb overfor kommuner, institutioner og andre. Rådet er rådgiver og formidler, og har indflydelse på hvilke projekter, der kan anbefales til støtte.
Arbejdsområder

Det regionale Billedkunstråd skal forsøge at samordne og udvikle kunststøtten og kunstformidlingen i regionen

  • gennem rådgivning og vejledning af kommuner i forbindelse med udsmykningsopgaver
  • gennem rådgivning og vejledning af andre, der måtte ønske rådgivning i forbindelse med udsmykningsopgaver
  • gennem støtte til kunstnernes videreuddannelse samt udvikling af nye teknikker ved etablering af en kunststøtteordning, der kan medfinansiere udsmykningsopgaver i kommunerne ved initiativer, der bringer kunst, kunsthåndværk, design m.v. ind i børn og unges hverdag
  • ved at samarbejde med andre regioner i ind og udland om f.eks. udstillinger, formidling samt gennem erfaringsudveksling.

Rådgivning

Alle kommuner i Midt og Vestsjælland kan søge rådgivning hos Det Regionale Billedkunstråd.Institutioner og andre offentlige virksomheder, der ønsker rådgivning om kunstindkøb/kunstudsmykning kan henvende sig til Det Regionale Billedkunstråd via sekretariatet for Kulturregionen.

Formål og opgaver

Formål og opgaver for fagrådene i Kulturregionen Midt og Vestsjælland er

  • At sikre fagligt samarbejde og arbejdsdeling inden for fagområdet
  • At rådgive kommunerne og Kulturgruppen inden for eget fagområde
  • At koordinere fælles initiativer i forhold til Kulturaftalen
  • At drøfte og koordinere fælles markedsføring og arbejde med særlige temaer

Udstillinger

Det Regionale Billedkunstråd udfører hvert år 1-2 kunstudstillinger

Billedkunstrådet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2011 – 2014

1 repræsentant fra hvert kunstmuseum

Museet for Samtidskunst

Mads Kulberg
mads@samtidskunst.dk

Odsherred Kunstmuseum

Jesper Knudsen
Rødhøj 11
4550 Asnæs
ohk@odsherreds-kunstmuseum.dk
59 65 24 23

Vestsjællands Kunstmuseum

Birgitte Kirkhoff
Storgade 9
4180 Sorø
bke@vestkunst.dk


1 repræsentant fra kunstforeningerne

Finn Mikkelsen
Alhøjvænget 31
4220 Korsør
fmik@korsoerkunst.dk
58 37 40 61

2 repræsentanter fra BKF´s  regionsafdeling

Ida Guldhammer
Jernbanevej 4A
4230 Skælskør
idaguldhammer@yahoo.dk
23 39 25 67

Vakant

2 repræsentanter udpeget af DK

Tilbagemelding mangler

1 repræsentant fra Kulturregionens BGK

Maria Nicolaisen
nicolaisen_maria@hotmail.com
26 41 21 99

1 repræsentant fra de kunstnerisk udvekslings-/uddanelsesinstitutioner

Erik Varming
Illerup Sand 24
4400 Kalundborg
59 52 30 24

Tilknyttet Kulturchef

Odsherred Kommune

Eva Ormstrup
evobe@odsherred.dk
59 66 64 05