Billedkunstnerisk Grundkursus
BGK - Billedkunstnerisk grundkursus

Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer?
Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst eller andre relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v. på f.eks. Kunstakademiet eller Danmarks Designskole?
Så har du mulighed for at udvikle dit kunstneriske talent på Billedkunstnerisk GrundKursus – BGK Midt & Vest. 


BGK Midt og Vest

 

Undervisningen

På BGK varetages undervisningen af højt uddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med samtidskunst på et højt niveau sammen med andre unge med samme interesse.
Foruden undervisning i de tre afdelinger, kommer du i et tæt og inspirerende undervisningsforløb med workshops, kunstlejre, studieture i ind- og udland, forskellige fællesprojekter mellem afdelingerne og fordybende individuelt arbejde. Du kan se mange flere detaljer på www.bgkmidtogvest.dk

Modelforsøg

I august 2009 startede det første hold elever på BGK Midt & Vest, som er et 3-årigt modelforsøg, der bl.a. skal undersøge, om der er behov for sådan et tilbud i Kulturregionen.
De foreløbige erfaringer viser, at behovet er der, og derfor er det også besluttet at forlænge BGK Midt & Vest med endnu en 3-årig periode. Erfaringerne er offentliggjort i midtvejsevaluering af modelforsøg september 2011.

Struktur

Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner, gennemfører forsøg med fælles Billedkunstnerisk GrundKursus.
BGK Midt Vest består af tre afdelinger i kommunerne: HOLBÆK, RINGSTED og ROSKILDE.

Der undervises i alt 432 lektioner på et skoleår, og lektionerne skemalægges som 2 dage á 3 til 4 lektioner ugentligt. De resterende lektioner tilrettelægges som weekend internater, sommercamps og studieture i ind - og udland.

Du har mulighed for at få tilrettelagt et uddannelsesforløb, der svarer til Team Danmark modellen.

Indhold

På BGK kommer du til at arbejde eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling sideløbende med, at du får individuel vejledning.

I relation til en bred orientering om samtidskunstens praktikker som installation, digitalt foto, video, tegning, maleri, skulptur, grafik, lyd, IT, performance mm., får du en teoretisk viden og håndværksmæssige færdigheder og teknikker, med henblik på at udvikle dit personlige kunstneriske udtryk.

Vi tager udgangspunkt i debatoplæg, foredrag, værkgennemgange, projekter og opgaveformulering. De mange gæstelærere, som alle er udøvende kunstnere eller kunstteoretikere, vil bidrage til undervisningens diversitet, og sammen vil vi gå på opdagelse i fusionen mellem de forskellige kunstarter og i tidens kunstneriske strømninger.

På tilbagevendende kunstture skal vi besøge både nationale og internationale udstillinger.

Du får kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, som er relevante for det billedkunstneriske område, ligesom der tilrettelægges forløb, der sigter mod forståelse for markedsføringsmekanismer.

Vejledende studieplan for BGK i Kulturregion Midt og Vestsjælland kan ses her.

Økonomi

Det koster kr. 5.000 pr. person pr. skoleår at deltage i BGK. Til gengæld skal du ikke betale for materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier, forplejning ved internater og camps.
De indlagte studierejser er også inkluderet i prisen, men lommepenge skal du selv sørge for.

Beløbet opkræves i 3 rater i løbet af et skoleår:
kr. 2000 pr. 1. november 2015, kr. 1500 pr. 1. februar 2016 og kr. 1500 kr. pr. 1. maj 2016.

BGK er ikke SU berettiget.

Optagelse og afslutning

Elever, som allerede er optaget, kan fortsætte på BGK. I hver afdeling optages der nye elever, og det maksimale antal elever er mellem 10 og 14 elever.

Optagelsen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af den enkeltes indsendte værker, baggrund, motivation, interesser samt evne til at arbejde selvstændigt. Endelig optagelse sker på baggrund af en samtale.

Optagelsesudvalget består af interne undervisere og én ekstern censor.

Kurset afsluttes med fremlæggelse af dit selvvalgte afgangsprojekt og en afgangsudstilling.

Kontakt

Læs meget mere om BGK på BGKs egen hjemmeside.

Har du spørgsmål af praktisk eller billedkunstnerisk faglig karakter er du meget velkommen til at rette henvendelse til de kunstfaglige afdelingsledere eller administrationen:

HOLBÆK
Henrik Miklos Andersen
Kunstfaglig afdelingsleder
Kunsthøjskolen
Ladegårdsalléen 5, 4300 Holbæk
Telefon: + 45 20 15 86 32
henrik@sair.dk

RINGSTED
Astrid Winsløw Hammer
kunstfaglig afdelingsleder
Ringsted Musik- og Kulturskole
Regimentet 3, 4100 Ringsted
Telefon:+ 45 21 33 83 35
astridwinslowhammer@yahoo.dk

ROSKILDE
Heine Skjerning
Kunstfaglig afdelingsleder
Østervangsskolen
Astersvej 15, 4000 Roskilde
Telefon: 22 34 32 31
heineskjerning@gmail.com

ADMINISTRATION
Annette Salvad
Administrativ leder
Roskilde Kulturskole
Planetvej 30, 4040 Jyllinge
Telefon: 46 31 87 97
kulturskolen@roskilde.dk


Forsøgsprojektet er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kunststyrelsen og Region Sjælland, samt af kommunerne Holbæk, Roskilde og Ringsted.