Børns møde med kunst

Børns møde med den professionelle kunst – et udviklingsprojekt i Kulturregion Midt- og Vestsjælland efterår 2008

Design - dans - arkitektur på 8. klassetrin

Projektet sætter fokus på tre kunstarter, der ikke er indskrevet direkte i folkeskolens læseplaner: design, arkitektur og dans.
 
Projektet ønsker at vise, hvordan en introduktion til disse kunstneriske udtryksformer i folkeskolen kan medvirke til opfyldelse af fælles mål og læseplaner for en lang række traditionelle fag i folkeskolen herunder dansk, historie, geografi, matematik, idræt. Der er udarbejdet et inspirationemateriale til hvordan design, dans og arkitektur kan indarbejdes i forskellige fag i folkeskolen.

Projektet er udviklet og tilrettelagt af Kulturregionens netværk af børnekulturkontakter fra de 8 kommuner. Projektet er gratis for skolerne, da det er indskrevet i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt  fået økonomisk støtte af Region Sjælland.

24 8. klasser  fra skoler i Kulturregionens 8 kommuner deltager i projektet. Der tilbydes 9 forløb, der omhandler design, 5 forløb, der omhandler arkitektur og 10 forløb, der omhandler dans.
 
Undervisningsforløbene er tilrettelagt i samarbejde med Danmarks Designskole, Dansk Arkitektur Center og Dansens Hus. Undervisningen forløber som en kombination af undervisning og workshop med eksterne undervisere fra hvert fagområde og klassens eget arbejde med området.

Der udarbejdes undervisningsmateriale og inspirationskompendier til brug for klassen og lærerne. Projektperioden er i ugerne 37 – 41. Hvert forløb strækker sig over to uger.

Projektforløb

  • Inspirationsdag for lærerne 25/8 2008 kl. 14 – 16.30
  • Introdag for elever i klassen - 2 timer med oplæg, inspiration, etc.
  • Klassen og lærerne arbejder selv med projektet med udgangspunkt i oplæg fra de eksterne undervisere. Læreren afsætter selv det timeantal, der kan bruges dog minimum 6 timer.
  • " Workshop" i klasserne. Tilrettelæggelse og undervisning varetages af fagfolk i samarbejde med læreren. Disse forløb strækker sig over 3 dage á 4 timer pr. dag og afsluttes med fremvisning for skolen, forældre og andre interesserede.
  • Evaluering iværksættes af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Skolerne opfordres til at dokumentere projektforløbene undervejs med fx. foto, film etc.

Om designforløbet

Design omfatter arbejde med design dels udfra en teoretisk vinkel og dels en praktisk vinkel.

Der tilbydes tre forløb med grafisk design på PC. Design og branding i hverdagen er det overordnede tema. Forløbet sætter fokus på grafik og kommunikation, og omfatter arbejde med bl.a. farvelære, symbolik, grafik og designteori. Forløbet afsluttes med et produkt og en udstilling. Undervisningen varetages af grafisk designer.
Der udbydes 6 forløb, der sætter fokus på hverdagens design. Det overordnede tema er ”Design i dit køleskab”.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og i de designformer, der omgiver dem. Forløbet rummer blandt andet designanalyse, designpsykologi, farvelære, designprocesser. Der arbejdes praktisk med designprodukter og afsluttes med et individuelt designprodukt . Undervisningen er tilrettelagt af unge designere, der er under uddannelse på Danmarks Designskole.

Om arkitekturforløbet

Arkitektur omfatter arbejde med arkitektur i et historisk og et nutidigt perspektiv.

Der udbydes 6 forløb, med titlen ” Fra ildsted til konversationskøkken – boligen i fortid, nutid og fremtid”. Forløbet består af teori og praktiske øvelser og ønsker at belyse, hvordan arkitektur danner ramme om menneskets og dermed også elevernes eget liv.
 
Med udgangspunkt i elevernes egen bolig og nærmiljø udvides emnet med besøg i Lejre og i Ørestad. Undervisningen varetages af landskabsarkitekt, underviser fra Dansk Arkitekturcenter og oldtidsarkitekter fra Lejre Forsøgscenter.

Om danseforløbet

Dans omfatter arbejde med dans dels udfra en historisk og kulturel vinkel og dels en praktisk vinkel. Hovedvægten lægges på den praktiske og bevægelsesorienterede del og fokuserer på dansens ekspressive muligheder. Der udbydes 10 forløb, der afsluttes med en forestilling. Projektforløbet er udviklet af Dansens Hus og undervisningen er tilrettelagt af professionelle dansere.

Yderligere oplysninger

Kulturmedarbejder Eva Ormstrup Bentsen, evobe@odsherred.dk, 59 66 64 05