Artist in residence

Udvikling af dansk og internationalt artist in residence-program på Internationalt Ceramic Research Center, Guldagergaard.

Guldagergaard er et internationalt anerkendt keramisk videns- og udviklingscenter med speciale inden for dansk og international keramisk kunst, håndværk og design. Guldagergaard tilbyder danske og internationale kunstnere, kunsthåndværkere og designere værkstedsophold og teknisk assistance til udvikling af specifikke keramiske projekter samt organiserer kurser, workshopper, seminarer, symposier og foredrag med fokus på aktuelle temaer. Guldagergaard rummer en nutidig dansk og international keramisk studiesamling af ca. 350 værker.

Artist in residence-legatophold på Guldagergaard vil omfatte støtte til professionel faglig, teknisk og teoretisk udvikling og research og vil udmøntes i legatophold, der tildeles efter invitation og ansøgning.

Udvælgelseskriterierne for tildeling af legater er baseret på kvalitetskriterier, og kravet er, at legatmodtagerne besidder et højt kunstnerisk internationalt niveau.

Der tildeles inviterede anerkendte danske og internationale kunstnere og designere:
10 legatophold á 1 måned inkl. værksted, logi, materialer/brændinger, rejse og opholdslegat.

Der tildeles v. ansøgning danske og internationale kunstnere, designere og nyuddannede:
10 legatophold a 3 måneder inkl. værksted, logi og tilskud til rejse/materialer/brænding.

Målet med projektet er

At give anerkendte og nyuddannede danske og internationale kunstnere og designere mulighed for fordybende og udviklende legatophold.
At  tiltrække international og dansk ekspertise inden for keramisk kunst, håndværk og design.
At skabe grobund for udvikling af nye faglige netværk.
At være med til at styrke dansk og international udveksling inden for keramisk kunst, håndværk og design.

Yderligere oplysninger

leder af Guldagergaard
Ann Linnemann
ceramic@ceramic.dk
58190016

Kultur- og Fritidschef
Eva Ormstrup Bentsen
evobe@odsherred.dk
59 66 64 05