Aftale mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune

tir, 02/02/2021 - 12:18 -- nicma

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har indgået en aftale med Holbæk Kommune om samarbejde om kunstneriske grundkurser målrettet unge.

Med aftalen ønsker begge parter at styrke og forankre attraktive kunstneriske udviklings- og talentmiljøer for unge mellem 15-25 i region Midt- og Vestsjælland.

Se mere om de kunstneriske grundkurser på www.holbaek.dk/kultur-og-fritid/talent-holbaek/