ABM samarbejde

ABM-samarbejde

ABM-samarbejdet står for Arkiv-, Biblioteks- og Museumssamarbejde, og det skal ses i organisationsperspektiv.

Projektets formål er at gennemføre en organisationsudviklingsproces, der gør det muligt, at drive en egentlig ABM-institution med en række nye ydelser. Der er indgået aftale mellem kommune, Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv og Ringsted bibliotek.

Ringsted Kommune har et særligt ønske om at stille skarpt på de organisatoriske udviklingsmuligheder ved at sætte ressourcer af til et grundigt organisationsudviklingsarbejde, der specielt er designet til de kulturhistoriske og biblioteksfaglige medarbejdere.

Den store udfordring er at fusionere tre virksomheder, der hver især er bærere af nogle meget stærke faglige kendetegn, til én samlet virksomhed, hvor fagligheden fortsat er i centrum, men hvor identifikation flyttes i forhold til nye krav til virksomheden.

Ringsteds erfaringer bliver givet videre, så de kan bidrage til at nuancere den fremtidige debat omkring ABM-udviklingen i Danmark. Det første års erfaringer vil blive afrapporteret samlet, og der vil på baggrund heraf blive skrevet en artikel til hvert af de tre fagområders respektive fora. Der vil ligeledes blive afholdt en konference.

Projektforløb

Fase 1 - rammer og organisation
Fase 2 - Organisationsudviklingsproces - medarbejdere
Fase 3 - under udarbejdelse/ En konference afholdes i 2008 omkring ABM-udviklingen i Danmark.

Mål for projektet

    at  fusionere arkiv- og museumsvirksomheden i Ringsted i én fælles institution, Historiens Hus
    at gennemføre en organisationsudviklingsproces, der gør det muligt, at drive en egentlig ABM-institution
    at give et udviklingsløft for såvel bibliotek som museum og arkiv

Yderligere oplysninger

Mette Jonstrup
Ringsted Kommune
mjo@ringsted.dk
57 62 62 04


Eva Ormstrup
Odsherred Kommune
evobe@odsherred.dk
59 66 64 05